МЕНЮ
КОШНИЦА

Политика за защита на ЛД и бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБАТА НА  „БИСКВИТКИ”

Интернет магазин Semenata Shop находящ се на интернет адрес www.semenata.bg се администрира от "Севън сийдс" ООД с ЕИК  202200076, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 11, ет.6, ап.23, тел. за връзка: O8 8 3 – 77 7 – 10 8, имейл адрес: office@semenata.shop

Информираме ви, че Политиката на  "Севън сийдс" ООД е съобразена изцяло с Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламен и Европейския съд за защита на личните данни на физическите лица („Регламентът“). При използването на интернет сайта на „Севънсийдс" ООД - www.semenata.bg е възможно обработването на лични данни и ние искаме съгласието на потребителя предварително и обявяваме настоящата политика за тяхната защита.

С тази декларация за защита на личните данни искаме да ви информираме за обхвата и целта на данните, които събираме, използваме и обработваме. Потребителите са информирани, чрез тази декларация, за защита на личните им данни и за правата, които те имат, съгласно Регламента.

I. Категории лични данни, които събираме

Категориите лични данни, които събираме и обработваме са т.н. „обикновени лични данни”, а именно: име, адрес за доставка, електронен адрес и/или телефонен номер. Личните данни се събират и обработват винаги в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за отделните държави разпоредби за защита на данните.

Искаме да ви уверим, че "Севън сийдс" ООД е изпълнил множество технически и организационни мерки, за да осигури пълната защита на личните данни на физическите лица, получавани и обработвани чрез нашия сайт.

II. Цели на обработването на лични данни

Обработването и използването на личните данни е с цел възникване на договорни отношения между нас и вас като потребител. Начинът на обработка и съхранение, както и произтичащите от Регламента права са определени в настоящата Декларация за поверителност.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да бъде частично изисквано от закона (например данъчното законодателство) или може да бъде в резултат на възникнали договорни отношения.  При необходимост от сключване на  договор, потребителят трябва да предостави своите лични данни за тази цел, които ще бъдат обработени от нас по ред, установен от Регламента. Отказът на предоставяне на лични данни може да доведе до невъзможност за сключване на договор или доставка на услуги от наша страна.

III. Kатегории получатели на лични данни извън дружеството 

Категориите получатели на лични данни, извън дружеството са следните:

1.  Дружества, които мащабно обработват и наблюдават лични данни (хостинг сървъри)

Сайтът на "Севън сийдс" ООД събира общи данни и информация, при неговото посещение. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на „Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намерите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr. Събрани могат да бъдат: (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) сайтът, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часът на достъп до интернет страницата, (6) IP адрес, (7) доставчикътна интернет услуги, (8) всякаквадругa информация, която може да бъде използвана в случай на кибер атака на сайта ни.

При използването на тези общи данни и информация, "Севънсийдс" ООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) създаваме правилното съдържанието на сайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия сайт, (3) да осигурим качествен достъп до информацията, (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.

Ето защо,"Севън сийдс" ООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и тяхната сигурност, и да гарантира оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.

2. Инструменти за автоматично събиране на данни

2.1. “Бисквитки”


Интернет страницата на www.semenata.bg използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в устройството на потребителя.

Чрез използването на „бисквитки“,"Севън сийдс" ООД може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитките“, информацията на нашия сайт може да бъде оптимизирана с според поведението и желанието на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите да използват сайта ни.

Потребителят може по всяко време да забрани използването на „бисквитки“ чрез съответната настройка на използвания интернет браузър. Вече запазените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или от други софтуерни приложения, използвани за посещение на сайта ни. Това е възможно при всички браузъри и приложения. Ако обектът на данните деактивира настройката на използване и запис на „бисквитките“ в използвания браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

2.2. Форма за контакт през сайта

Сайтът на "Севънсийдс" ООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нас, както и директна комуникация, която включва и подаване на директна информация по електронна поща, посредством формуляр в сайта. Ако даден потребител  се свърже с "Севънсийдс" ООД директно чрез електронна поща или чрез формуляра за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от потребителя, се обработват и съхраняват с цел връзка с него. Тези лични данни не се предоставят на трети страни.

2.3. Методи на плащане

·Наложен платеж и доставка


За да изпълним потребителската поръчка и т.нар. договор от разстояние, който възниква при онлайн поръчка и/или плащане, ние използваме услугите на куриерска фирма Еконт Експрес.

Предаваме личните данни на куриерската фирма: Име, Фамилия, Телефон и Адрес, за да можем да изпълним потребителската поръчка и/или да съберем плащанията при нея, ако е избран начин на плащане „наложен платеж“, който също се събира от куриера при предаване на поръчания продукт/продукти. Фирмата спазва строго разпоредбите за защита на личните данни. Повече информация може да се намери на https://www.econt.com/econt-express/privacy-policy

В зависимост от всяка конкретна поръчка, съобразно наличността на дадена стока или продукт, "Севън сийдс" ООД с ЕИК 202200076 може да предава или предоставя достъп до някои  категории лични данни на дружества посредници на "Севън сийдс" ООД.

·Банков превод


В зависимост от желанието на потребителя, за да изпълним потребителската поръчка и т.нар. договор от разстояние, който възниква при онлайн поръчка и/или плащане, ние използваме банковия превод като метод за плащане. За целта, използваме фирмена банкова сметка в Банка УниКредит Булбанк АД, с IBAN BG84 UNCR 7000 1520 8668 93, BIC UNCRBGSF, титуляр Севънсийдс ООД, гр.София

Личните данни, които се изискват, за да бъде извършено плащането от потребителя се събират от Банковите служители на УниКредит Булбанк АД. Банката спазва строго разпоредбите за защита на личните данни. Повече информация може да се намери на https://www.unicreditbulbank.bg/bg/pravna-informatsiya/poveritelnost/

·PayPal

В сайта ни имаме интегрирано онлайн разплащане, чрез PayPal. PayPal е онлайн доставчик на платежни услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените PayPal сметки, които представляват виртуални частни или бизнес сметки. PayPal също така може да обработва виртуални плащания чрез кредитни карти, когато потребител няма сметка в PayPal. Акаунтът в PayPal се управлява чрез имейл адрес. PayPal дава възможност да се извършват онлайн плащания към трети страни или да се получават плащания. PayPal приема функциите на довереник и предлага услуги за защита на купувачите.

PayPal е собственост на европейската компания PayPal (Europe) S.à.r.l. &Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Люксембург, Люксембург.

Ако потребителя избере „PayPal“ като начин за плащане в онлайн магазина по време на поръчката, ние автоматично предаваме данните на платеца на PayPal. Избирайки този начин на плащане, потребителя се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащането.

Личните данни, предавани на PayPal, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащането. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка.

Предаването на данните е насочено към обработка на плащания и предотвратяването на измами. Контролерът ще прехвърли лични данни в PayPal. Личните данни, обменяни между PayPal и сайта ни, се препредават от PayPal към различни органи, следящи икономическата дейност. Това предаване е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Ако е необходимо, PayPal ще предаде лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорни задължения или за обработка на данни в поръчката.

Потребителят има възможност да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни от PayPal по всяко време. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на PayPal може да намерите на https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

·ePay.bg

В сайта ни имаме интегрирано онлайн разплащане, чрез ePay.bg. ePay.bg е онлайн доставчик на платежни услуги. ePay.bg дава възможност да се извършват онлайн плащания. ePay.bg обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки, ePay.bg и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Данните, свързани с плащания чрез системите, поддържани от ePay.bg, както и данните за идентификация на клиента, се обработват съвместно с „Изипей“ АД като доставчик на платежни услуги по ЗПУПС.

ePay.bg е собственост на “ИПЕЙ” АД с ЕИК 131409398 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Иван Вазов” №16.

Ако потребителят избере „ePay.bg “ като начин за плащане в онлайн магазина по време на поръчката, ние автоматично предаваме данните на платеца на ePay.bg. Избирайки този начин на плащане, потребителят се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащането.

Личните данни, предавани на ePay.bg, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащането. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка.

Ако е необходимо, ePay.bg ще предаде лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорни задължения или за обработка на данни в поръчката.

Потребителят има възможност да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни от ePay.bg по всяко време. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на ePay.bg може да намерите на https://www.epay.bg/v3main/front/declaration

IV. Предаване (трансфериране) на лични данни в трети страни извън ЕС

  • Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Google Анализ

 В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Google Анализ е собственост на GoogleInc., 1600 Pkwy, MountainView, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.

Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.

Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С помощта на „бисквитката“ Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.

Потребителят може забрани използването на „бисквитки“ от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от „бисквитките“. Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише „бисквитка“ в потребителското устройство. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.

Потребителят има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителят трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.

- Разпоредби за защита на данните, относно използването на GoogleАдуърдс в  нашия сайт

В нашия сайт сме интегрирали скрипт на GoogleАдуърдс. Целта на този инструмент е да записва посещенията на сайта с рекламни цели (ремаркетинг) в Google. При посещение на нашия сайт, браузърът ви запазва "бисквитките", които ви позволяват да бъдете разпознати като посетител, когато посещавате страници, които са част от рекламната мрежа на Google. На тези уебсайтове се предлагат реклами на посетителите, отнасящо се до съдържание, което са разглеждали по-рано на уебсайтове, които използват функцията за ремаркетинг на Google.

GoogleАдуърдс е собственост на GoogleInc., 1600 Pkwy, MountainView, CA 94043-1351, САЩ.

Потребителят има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от GoogleАдуърдс  свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителят трябва да направи отказ на  https://www.google.com/settings/ads

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://policies.google.com/privacy. Информацията, която събира GoogleАдуърдс, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://policies.google.com/privacy.

- Разпоредби за защита на данните, относно приложението и използването на YouTube


На нашия уеб сайт имаме връзки и/или видеа, изтеглящи се директно в съдържанието на една или повече подстраници в сайта ни, директно от YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване и преглеждане на видеоклипове. YouTube позволява публикуване на всякакъв вид видеоклипове, както и достъп до цели филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.

YouTube е собственост на YouTube LLC, 901 CherryAve., Сан Бруно, CA 94066, САЩ и е дъщерно дружество на GoogleInc.

Възможно е при посещение на една или повече страници на сайта ни, автоматично да бъдат изтеглени и визуализрани, предварително зададени видеоклипове от портала. Допълнителна информация за YouTube може да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines. По време изтегляне на видео съдържание, YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя.

Ако потребителят е влязъл в YouTube, то YouTube разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира от YouTube и Google я асоциира със съответния потребителски профил в YouTube.

YouTube и Google ще получат информация, че потребителят е посетил сайта ни, само ако той е логнат в YouTube; това става независимо от това дали потребителят ще кликне върху връзка към или видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google не е желано от потребителя, това може да бъде предотвратено след като потребителят излезе от профила си във видео портала, преди да посети нашия сайт.

Разпоредбите на YouTube за защита на данните, може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

V. Срок за съхранение на личните данни


Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

 

VI. Изтриване и блокиране на лични данни


"Севънсийдс" ООД обработва и съхранява личните данни на потребителя само за периода, необходим за постигане на целта, или за период, предвиден в Регламента.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

VII. Права на субектите на лични данни

1. Право на потвърждение


Всеки потребител има право да получи от потвърждение дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, тойможе по всяко време да се свърже с нас.

2. Право на достъп

Всеки потребител има право да получи информация за своите лични данни, също така, потребителят има право да поиска достъп и информираност относно:

– целите на обработката;


– категориите на съответните лични данни;


– получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;


– когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни;


– правото да се поиска поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни;


– правото да се подаде жалба в надзорен орган;


– наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в чл. 22, параграфи 1 и 4 от Регламента, както и предвидените последствия при такава обработка.

Потребителят има право да получи информация за това дали личните му данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, потребителят има право да бъде информиран за предприетите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако даден потребител желае да се възползва от това право на достъп, той  може по всяко време да се свърже с нас.

  1. Право на поправка


Всеки потребител има право да поиска, без неоснователно забавяне, поправка неточностите в лични му данни. Като се вземат предвид целите на обработката, потребителят има право да има попълнени непълни лични данни, чрез предоставяне на допълнително изявление за това.

Ако потребителят желае да упражни това право на поправка, той може по всяко време да се свърже с нас.

  1. Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")


Всеки потребител има право да поиска изтриване на личните му данни, без забавяне и ние сме задължени да ги изтрием без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:

– личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;


– потребителят оттегля съгласието, на което се основава обработката на личните му данни, съгласно чл. 6, параграф 1а или чл. 9, параграф 2а от Регламента, и когато няма друга правна причина за продължаване на обработка им;


– потребителят възразява срещу обработването, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента и няма законосъобразни основания за обработката им или потребителя възразява срещу обработката им, съгласно чл. 21, параграф 2 от Регламента;


– личните данни са били незаконно обработени;


– личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги, посочени в чл. 8, параграф 1 от Регламента;

Ако една от посочените по-горе причини се отнася и потребителят желае да поиска изтриването на личните данни, съхранени от "Севънсийдс" ООД, той  може по всяко време да се свърже с нас. Служител на "Севънсийдс" ООД незабавно ще се увери, че заявката за изтриване е спазена незабавно.

Когато администраторът е направил личните данни публични, то е длъжен, съгласно чл. 17, параграф 1 да заличи личните данни предоставени на трети лица, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, които потребителят е поискал от да бъдат изтрити. Служителите на "Севънсийдс" ООД ще организират необходимите действия за всеки отделен случаи.

  1. Право на ограничаване на обработка на лични данни


Всеки потребител има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни, когато се прилага едно от следните:

– точността на личните данни се оспорва от потребителя, като се дава възможност на администратора да провери точността им;


– обработката е незаконна и данните на потребителя се противопоставят на правилата за изтриването им и вместо това иска ограничаване на тяхното използване;


– вече не е необходимо да се обработват личните данни, но те се изискват за установяване, упражняване или защита на правни искове;


– потребителят възразява срещу обработката на личните му данни, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента.

Ако едно от горепосочените условия е налице и потребителят поиска ограничаване на обработката на лични му данни, съхранени от "Севънсийдс" ООД, той може по всяко време да се свърже с нас. Служителят на "Севънсийдс" ООД ще ограничи на обработката им.

  1. Право на преносимост на данни


Всеки потребител има право да получава личните си данни, които са ни били предоставени, в структуриран електронен формат. Потребителят има право да предоставя тези данни на друг администратор, при условие че обработката се основава на чл. 6, параграф  1а, чл. 9, параграф 2а от Регламента или на договор, съгласно чл. 6, параграф 1б от Регламента.

Освен това при упражняването правото на преносимост на данни съгласно чл. 20, параграф 1 от Регламента, потребителят има право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо съобразено с Регламента.

За да се установи правото на преносимост на данните, Потребителят може по всяко време да се свърже с нас.

  1. Право на възражение


Всеки потребител има право да възрази по всяко време с обработката на лични данни, които се отнасят до него на основание чл, 6, параграф 1 от Регламента.

"Севън сийдс" ООД няма да обработва лични данни в случай на възражение, освен ако нямаме основателни причини за обработката им, които надвишават интересите, правата и свободите на потребителя или за установяването, упражняването или защитата на законни действия.

Ако "Севън сийдс" ООД обработва лични данни за целите на директен маркетинг, потребителят има право да възрази по всяко време за тяхната обработка за тази цел. Това се отнася до профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако потребителят не желае да се обработват данните му за цели на директен маркетинг, ние сме длъжни да се съобразим с това заявление.

8. Право да се подаде жалба до КЗЛД или до съда

Компетентният орган във връзка със защитата на личните данни на физическите лица на територията на Република България е Комисията за защита на личните данни, т.н. „надзорен орган”.


Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“  15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg: Уеб сайт: www.cpdp.bg.

  1. Право на отказ


Всеки потребител има право да оттегли своето съгласие за обработкана личните му данни по всяко време.


Ако потребителят желае да оттегли съгласието си, той може по всяко време да се свърже с нас.

  1. Автоматизирано вземане на решение, профилиране


Всеки потребител има право да откаже автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици по отношение на него или подобно съществено въздействие върху него, доколкото решението не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между нас и потребителя.

VIII. Правно основание за обработка на лични данни


Чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламента служи като правно основание за обработка на лични данни, получавайки съгласие от потребителя за конкретна цел на обработка на личните му данни. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят. Когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на услуги, обработката е въз основа на чл, 6, параграф 1, буква а) от Регламента. Същото се отнася и за обработка, която са необходима за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. В редки случаи, обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на потребителя или на друго физическо лице. Обработка на лични данни може да се основа на чл. 6, параграф 1 буква б) от Регламента. Това правно основание се използва за обработка, в случаите, в които основанието за обработка не попада в обхвата на нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните ни интереси или на трета страна, освен ако такива не са пренебрегнати от основните права и свободи на потребителя.

IX. Оправданите интереси, преследвани от администратора или от трета страна


Когато обработването на лични данни се основава на чл. 6, параграф 1, Регламентът е законният подход, според който обработваме лични данни, за да можем да предоставяме качествени услуги в полза на благосъстоянието на настоящи и бъдещи клиенти.

 

X. Дефиниции


Декларацията за защита на данните на "Севънсийдс" ООД се основава на терминологията, използвана в Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията за защита на данните трябва да бъде разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

1.Лични данни


Лични данни – всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице („потребител“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез посочване на данни като име, данни за местоположението, онлайн идентификатор и други.

2.Субект на данните/Потребител


Субект на данните („потребител“) е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от нас при условията на Регламента.

3. Обработка


Обработка, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

4.Ограничаване на обработката


Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

5. Профилиране


Профилиране – всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни.

6.Контролен орган / администратор


Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правната рамка на ЕС.

7.Получател
Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС, не се считат за трета страна; обработването на тези данни е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

8. Трето лице


Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администраторът, обработващият лични данни и лицата, които под прякото право на администратора или обработващия лични данни имат право да обработват лични данни.

  1. Съгласие


Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочване, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и даване на съгласие за обработка на лични му данни.

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 25.05.2018

Дата на последна редакция - 01.09.2020 г.