Общи условия за ползване на предоставените от търговеца услуги на онлайн магазин Semenata Shop находящ се на интернет адрес www.semenata.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящият документ представлява Общите условия (ОУ) или условията на ползване на www.semenata.bg, които уреждат правилата за използването на www.semenata.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА от този ОНЛАЙН магазин. Информираме Ви, че този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. 
Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки.

Вижте нашата политика за бисквитките, като кликнете тук.

Вижте нашата политика за защита на личните данни (GDPR), като кликнете тук.

Моля, прочетете много внимателно общите условия за пазаруване в нашия ОНЛАЙН магазин, преди да започнете да пазарувате онлайн. С натискане на бутона "Съгласен съм с общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.semenata.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
2.Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Общите условия на www.semenata.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
3. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.semenata.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
5. www.semenata.bgима право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
6. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.semenata.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.semenata.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
9. Имейл адреса, който използвате за регистрация не е публично видим и няма да бъде използван за други цели освен уведомяване от www.semenata.bg.
II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА 
1. "Севън сийдс" ООД администрира САЙТА и електронния магазин www.semenata.bg. В настоящите Общи условия, "Севън сийдс" ООД ще бъде наричан по-долу закраткост ТЪРГОВЕЦ.

2. "Севън сийдс" ООД е дружество, вписано в Агенция по вписванията с единен идентификационен код (ЕИК, Булстат): 202200076 от дата 23.08.2012 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 11,ет.6,ап.23. Дружеството упражнява дейността си на адрес: гр. Хасково, ул. Родосто №9. Дружеството е регистрирано по ЗДДС с данъчен номер: BG202200076. Дружеството е вписано в регистъра на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал под №1700Т4464, том IX, стр. 4464 от дата 04.03.2013 г.

3. Адрес за кореспонденция:
Въпроси, запитвания, поръчки по телефона, специализирана информация, професионални съвети, рекламации и консултации на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат извършвани онлайн на посочения e-mail или по телефона, в рамките на работното време: понеделник - петък: от 09:00 до 16:00 часа. Почивни дни: Събота и Неделя и официални празници.
Телефон за контакт: 0883 777 108.
Електронна поща (e-mail): office@semenata.shop
Ние не начисляваме никакви допълнителни такси при използването на предоставените средства за комуникация с нас. Цените за разговори с посочените телефони за контакт зависят изцяло от вашия тарифен план.

4. Адрес за жалби и сигнали, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от ЗЗП, както и адреса на който приемаме върнати продукти и стоки подлежащи на замяна, писмени заявления за упражняване правото на отказ от сключения договор за покупко-продажба с този ОНЛАЙН МАГАЗИН, рекламации и др. са: офиса на фирма Еконт Експрес ООД - Хасково с адрес Източна индустриална зона бул. Съединение №66. Моля, съобщете следните данни за нас на куриера, който ще обработва пратката, която искате да ни изпратите (документи, продукти): Получател: "Севън сийдс" ООД, Лице, което ще вземе пратката - Тодор Клюнчев, телефон: 0883 777 108 и адреса за доставка: до офис на фирма Еконт Експрес ООД Хасково или на Електронна поща (e-mail): office@semenata.shop

5. Връзка с надзорни органи:
5.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
5.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

6. При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС.
III. ЦЕНИ
1.Всички цени на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ посочени на САЙТА са в български лева (BGN) с включен данък върху добавената стойност (ДДС). Посочените цени на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ в САЙТА са крайни за бройка или за определено количество стока/услуга и не включват ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА, освен в случаите, в които изрично е упоменато друго.
2.Цената на СТОКИТЕ и/или УСЛУГИТЕ и ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКАТА могат да бъдат платени по някои от следните начини, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере при попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКАТА:
-Плащане чрез наложен платеж;
-Плащане по банков път;
-Плащане чрез сайта за електронно разплащане - paypal.com;
-Плащане чрез сайта за електронно разплащане - epay.bg;
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати продажната цена на закупената от него СТОКА както и транспортните (куриерски) разходи не включени в тази цена, но свързани с нейната доставка.
3.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на ДОГОВОРА. При допуснати технически/печатни грешки в публикуването на цените на сайта, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на ДОГОВОРА и не дължи обезщетение по никакъв начин на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстанови сумите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ако има такива.
4.Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тя важи до изчерпване на количествата, но не повече от един месец или шест месеца, когато е при условия по чл.66, ал.2 от ЗЗП.

IV. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ - ПОРЪЧКА
ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя възмездно СТОКИ от разстояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА след изричното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той отправя попълвайки ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА. По този начин ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на електронното изявление то придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Срещу предоставените от ТЪРГОВЕЦА СТОКИ, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща ЦЕНАТА на ПОРЪЧКАТА съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка ПОРЪЧКА в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и САЙТА е свързана със задължение за плащане от негова страна.
ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си на едностранна промяна в СТОКИТЕ, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на информация на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се считат за информирани от датата на публикуването на съответните промени. ТЪРОВЕЦЪТ има право да променя едностранно всички условия за доставка на СТОКИТЕ и каквато и да било друга информация, публикувана на САЙТА без предварително уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се информира за съответните промени.
Извършването на ПОРЪЧКИ и сключването на ДОГОВОР/И за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА се извършва без регистрация на ПРОФИЛ/АКАУНТ или чрез регистрация на ПРОФИЛ/АКАУНТ. За да направите поръчка е необходимо да попълните ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ, който включва всички СТЪПКИ ЗА ПЛАЩАНЕ, до който получавате достъп чрез последователно извършване на следните действия:
Избирате вида на СТОКА и/или УСЛУГА от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, определяте количеството на избраната СТОКА/УСЛУГА и потвърждавате вашия избор чрез натискане на виртуален бутон "КУПИ".
След като са добавени във ВИРТУАЛНАТА КОЛИЧКА всички избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКИ и/или УСЛУГИ се натиска виртуален бутон "ПЛАЩАНЕ", чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до попълване на стъпките за ПЛАЩАНЕ от ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ.
СТЪПКА 1 - Избор на "Опции за плащане" - ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да избере плащане без създаване на профил, да избере вече създаден профил или да създаде нов профил в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Всяка стъпка се потвърждава, чрез натискане на виртуален бутон "ПРОДЪЛЖИ".
СТЪПКА 2 - Въвеждане на "Данни за плащането" - ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва своите ЛИЧНИ ДАННИ, които се изискват в СТЪПКА 2 - Име, Фамилия, електронна поща, телефон, адрес, Пощенски код, както и данни за фирма (ако желаете да Ви бъде издадена фактура ): Име на фирмата, ЕИК. В края на СТЪПКА 2 има бутон, с който се потвърждава, че Адреса от Данните за плащане и адреса за получаване на поръчката са еднакви. В случай, че двата адреса са различни се попълва СТЪПКА 3, а ако са еднакви преминавате към СТЪПКА 4.
СТЪПКА 3 - Въвеждане на "Данни за доставката" - Попълват се Име, Фамилия, адрес, Пощенски код.
СТЪПКА 4 - Избиране на "Метод на доставка" - ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира метод на доставка - получаване на стоката чрез доставка до посочения Адрес за доставка или получаване на стоката от офис на Куриера.
СТЪПКА 5 - Избор на "Начин на плащане" - ПОТРЕБИТЕЛЯТ него начин на плащане от изброените и декларира, че е прочел и приема настоящите Общи условия.
СТЪПКА 6 - "Потвърждаване на поръчката" - ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност още веднъж да прегледа своята поръчка и с натискане на виртуален бутон "Потвърди" да я финализира и изпрати към служителите на Онлайн магазина.

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да посочи адрес за ДОСТАВКА единствено на територията на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ не приема ПОРЪЧКИ, в които е посочен адрес за ДОСТАВКА извън територията на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя обема и вида на изискуемите данни при попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ съобразно посочените в настоящите Общи условия цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че данните, които предоставя в процеса на попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА са верни, пълни и точни и при промяна на последните се ангажира да уведоми ТЪРГОВЕЦА своевременно преди извършване на доставка на ПОРЪЧКАТА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в посочения срок, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати ДОГОВОРА. Преди финализиране на поръчката си ПОТРЕБИТЕЛЯТ може свободно да поправя въведената от него информация директно във ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА, използвайки виртуалните бутони за редакция.
С извършване на ПОРЪЧКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯ дава своето изрично съгласие ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които е въвел да бъдат използвани и съхранявани от ТЪГОВЕЦА за целите, посочени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на ПОРЪЧКАТА, са отбелязани със звездичка.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя доброволно ЛИЧНИТЕ ДАННИ, изисквани от ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКИ. ТЪРГОВЕЦЪТ може по всяко време да променя обема на изискваните ЛИЧНИ ДАННИ за извършване на ПОРЪЧКА.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на ПОРЪЧКА. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена ПОРЪЧКА, извършена във връзка с получената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация при извършване на ПОРЪЧКАТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени ПОРЪЧКИ или други неизпълнения, поради неактуални данни.
Преди натискане на виртуален бутон "Край на поръчката", от който следва нейното финализиране, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере начина на доставка и метода за плащане съгласно посочените на САЙТА възможности.
Към ЦЕНАТА на СТОКИТЕ се добавя и ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА, която се изчислява автоматично на база стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма Еконт Експрес ООД с приспадната отстъпка, която ОНЛАЙН МАГАЗИНА ползва поради сключени договорни отношения с Еконт Експрес ООД. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА се определя в зависимост от избрания начин за ДОСТАВКА (до офис на фирма Еконт Експрес ООД или до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ), теглото на поръчката, размера на поръчаните СТОКИ и стойността на наложения платеж (ако това е избрания начин за плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ). Тази ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА е възможно да не бъде изчислена съвсем коректно от системата на САЙТА. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ ако има увеличение в ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКАТА, когато се свързва с него по телефона за извършване на потвърждение на направената ПОРЪЧКА. Междувременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се запознае с стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма Еконт Експрес ООД, намираща се на официалния сайт на фирмата - www.econt.com.
Всички клиенти на ОНЛАЙН МАГАЗИНА ползват отстъпка от стандартната тарифа на фирма Еконт Експрес ООД. ОНЛАЙН МАГАЗИНА не начислява никакви допълнителни такси към ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА.
До 48 часа след получения уведомителен имейл за извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОРЪЧКА представител на ОНЛАЙН МАГАЗИНА предприема действия за осъществяване на контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждение на направената от него ПОРЪЧКА, както и за уточняване наличността и времето на доставка на заявената СТОКА. Когато ПОРЪЧКАТА е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за ТЪРГОВЕЦЪТ не възниква задължение за нейното изпълнение.
ТЪРГОВЕЦЪТ полага всички усилия да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него телефон за контакт и имейл адрес, за да го уведоми, че има грешни и/или неточни данни, когато това е възможно. Ако връзка с ПОТРЕНИТЕЛЯ по един от посочените начини не бъде установена клиентът губи правото да му бъде изпълнена ПОРЪЧКАТА.
В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ установи контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПОТРЕБИТЕЛЯ откаже да предостави изискваната от ТЪРГОВЕЦА информация/потвърждение, отказът от това предоставяне автоматично води до отмяна на ПОРЪЧКАТА с или без допълнително уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и за ТЪРГОВЕЦЪТ отпада задължението за изпълнение на ПОРЪЧКАТА.
ПОРЪЧКАТА поражда действия за изпълнението ѝ м/у страните от момента на потвърждаване на валидността на поръчката от осъществилите контакт представител на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и ПОТРЕБИТЕЛ, подал и извършил конкретната ПОРЪЧКА.
ОНЛАЙН МАГАЗИНА приема ПОРЪЧКИ 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички ПРОДУКТИ, посочени в САЙТА, които системата позволява да бъдат добавени във ВИРТУАЛНАТА КОЛИЧКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С акта си на финализиране на ПОРЪЧКАТА, натискайки бутона "Край на поръчката" ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие да получава имейл кореспонденция, както и телефонни обаждания и/или смс-и от страна на ТЪРГОВЕЦА, свързани със задължението на ТЪРГОВЕЦА да потвърди и достави ПОРЪЧКАТА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Към всеки ПРОДУКТ от САЙТА е предоставена информация относно ЦЕНАТА на ПРОДУКТА, основните характеристики на ПРОДУКТА и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОТРЕБИТЕЛЯ при покупката. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на ПРОДУКТА, които не се отнасят към основните характеристики на ПРОДУКТА и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Всички представени на САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА ЦЕНИ са в български лева и са крайни с включен данък добавена стойност, но не включват ЦЕНАТА за доставка, която се посочва отделно при завършване на поръчката. Всички ЦЕНИ са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя ЦЕНИТЕ по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати ЦЕНАТА, която е била посочена на САЙТА по време на извършване на ПОРЪЧКАТА, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната ЦЕНА.
В случай, че ПРОДУКТА има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите.
Информацията за част от публикуваните СТОКИ е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени, в случай на извършена ПОРЪЧКА, преди доставката им, за неактуализирана информация на САЙТА, свързана с поръчаните СТОКИ. Част от информацията публикувана в САЙТА е възможно да се отнася до СТОКИ, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
При допуснати технически грешки в публикуваната на САЙТА информация в резултат, на което поръчката не може да бъде изпълнена ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ за отменената поръчка ако има такива.

Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени СТОКИ да не са налични в момента на извършване на ПОРЪЧКАТА. В случай че ТЪРГОВЕЦЪТ няма възможност за изпълнение на ПОРЪЧКАТА, поради това, че не разполага налична СТОКА, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на ПОРЪЧКАТА. Когато ПОРЪЧКАТА е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатените от него суми за закупуване СТОКИТЕ, ако същите са били предплатени.
Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на ПОРЪЧКАТА, ЦЕНАТА на ПОРЪЧКАТА не е получена по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА (когато е избрано плащане по банков път), ПОРЪЧКАТА се счита за автоматично отменена и ТЪРГОВЕЦА не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

Уведомяваме Ви, че след приемането на Общите ни условия и политиката за защита на лични данни и използването на бисквитки, Вие се съгласявате да ни предоставите личните си данни с цел сключване на договор от разстояние, посредством контакната ни форма за поръчка в сайта и на тел. 0883 777 108 и имейл адрес office@semenata.shop.
V. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА
1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, ПОТРЕБИТЕЛ който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него СТОКИ в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на СТОКИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една ПОРЪЧКА, които се доставят отделно, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, получи последната стока.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително да уведоми ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от ДОГОВОРА с недвусмислено заявление, например писмо изпратено на e-mail: office@semenata.shop, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може, но не е длъжен да попълни и подаде по електронен път (на посочения от ТЪРГОВЕЦА - e-mail: office@semenata.shop) и стандартния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказ от ДОГОВОРА

(СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя).

ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на съобщението/формуляра за отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения e-mail на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За да бъде спазен срока за отказ от ДОГОВОРА е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението/формуляра за отказ от ДОГОВОРА на траен носител (на посочения от ТЪРГОВЕЦА - e-mail: office@semenata.shop) преди изтичането на законовия срок за отказ от ДОГОВОРА, който е 14 дни от получаване на поръчаните СТОКИ от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- Поставената от производителя оригинална опаковка на СТОКАТА да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена нейната цялост и целостта на поставените в/у опаковката защитни стикери и други означения. СТОКАТА да има запазен търговски вид, да не е използвана освен за проба (функционалност на СТОКАТА, съвпадение на размер), да няма липсващи аксесоари, драскотини, следи от удари и др. нанесени вреди. СТОКАТА следва да бъде върната в пълна окомплектовка с придружаващата я документация (оригиналната фактура или оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка, гаранционна карта). СТОКАТА трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта, което е ангажимент на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да бъде върната до офиса на фирма Еконт Експрес ООД - Хасково с адрес Източна индустриална зона бул. Съединение №66. Моля, съобщете следните данни за нас на куриера, който ще обработва пратката, която искате да ни изпратите (документи, продукти): Получател: "Севън сийдс" ООД, Лице, което ще вземе пратката - Тодор Клюнчев, телефон: 0883 777 108 и адреса за доставка: до офис на фирма Еконт Експрес ООД Хасково в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съобщил с недвусмислено заявление изпратено на - e-mail: office@semenata.shop за решението си да се откаже от ДОГОВОРА. ТЪРГОВЕЦЪТ не приема върнати ПОРЪЧКИ с наложен платеж. Възстановяване на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума се възстановява по банков път, съгласно условията описани в настоящите Общи условия. До момента на обратното предаване на СТОКАТА (връщането на ПОРЪЧКТА) от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. При неизпълнение на посочените условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата СТОКА и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
3. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на СТОКАТА са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на върнатата стока такава каквато е била в момента на закупуването й.
4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да му възстанови цената на СТОКАТА в законоустановения 14-дневен срок. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от ТЪРГОВЕЦА да се извършва по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършени ПОРЪЧКИ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на СТОКИТЕ обратно.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на ТЪРГОВЕЦА или да върне обратно СТОКИТЕ, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомил ТЪРГОВЕЦА за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати или предаде обратно СТОКИТЕ на ТЪРГОВЕЦА преди изтичането на 14-дневния срок.

VI. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да получи закупените от него СТОКИ посредством услугите на куриерска фирма Еконт Експрес ООД, с които ТЪРГОВЕЦЪТ си партнира. Доставките се извършват от понеделник до събота в рамките на работното време на фирма Еконт Експрес ООД. При направена ПОРЪЧКА от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в поле "Клиентски бележки" ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като ТЪРГОВЕЦЪТ се съобразява с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.
Заявената за покупка СТОКА се доставя с подходящи съобразно вида й, опаковка и транспорт до офис на фирма Еконт Експрес ООД или до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес само на географската територията на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на република България. СТОКИТЕ се доставят на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу подпис, който удостоверява извършената доставка на СТОКАТА.
2. При невъзможност за доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, не по вина на ТЪРГОВЕЦА и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса, пратката остане непотърсена в офиса на фирма Еконт Експрес ООД и др. подобни), в срок до 5 работни дни, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави поръчаните СТОКИ, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа всички заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛ неоснователно откаже да приеме дадена ДОСТАВКА.
3. Срокът за ДОСТАВКАТА на заявените с ПОРЪЧКА СТОКИ е 5 (пет) работни дни след получаване на потвърждение на поръчката по телефона, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде своевременно уведомен от страна на ТЪРГОВЕЦА.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да удължава посочените срокове с повече от 7 дни с предварително съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заявил ДОСТАВКАТА.
4. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА не е фиксирана и не е включена в цената на СТОКИТЕ, освен ако изрично не е упоменато друго. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА се изчислява автоматично на база стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма Еконт Експрес ООД с приспадната отстъпка, която ОНЛАЙН МАГАЗИНА ползва поради сключени договорни отношения с Еконт Експрес ООД. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА се определя в зависимост от избрания начин за ДОСТАВКА (до офис на фирма Еконт Експрес ООД или до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ), теглото на поръчката, размера на поръчаните СТОКИ и стойността на наложения платеж (ако това е избрания начин за плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ). Тази ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА е възможно да не бъде изчислена съвсем коректно от системата на САЙТА. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ ако има увеличение в ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКАТА, когато се свързва с него по телефона за извършване на потвърждение на направената ПОРЪЧКА. Междувременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се запознае със стандартната тарифа за куриерски услуги на фирма Еконт Експрес ООД, намираща се на официалния сайт на фирмата - www.econt.com.
Всички клиенти на ОНЛАЙН МАГАЗИНА ползват отстъпка от стандартната тарифа на фирма Еконт Експрес ООД. ОНЛАЙН МАГАЗИНА не начислява никакви допълнителни такси към ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства.
6. При извършване на ДОСТАВКАТА СТОКИТЕ следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, липсата на някой от придружаващите СТОКАТА аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, установени при доставката ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ТЪРГОВЕЦА на телефони 0883 777 108 или по имейл office@semenata.shop. Ако Потребителят не направи това, СТОКАТА се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че СТОКАТА му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите СТОКАТА аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА на e-mail office@semenata.shop за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените СТОКИ или посочвайки нейният номер и дата.
7. При предаване на доставената СТОКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите СТОКАТА документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на ПОРЪЧКАТА, но приема СТОКАТА при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.
8.При посочени неверен адрес или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон след извършено потвърждение на поръчката, по телефона ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточното изпълнение на ПОРЪЧКАТА в следствие на подадената грешна информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на СТОКИ се избират по усмотрение на ТЪРГОВЕЦА и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително ПОТЕБИТЕЛЯ, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
• С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на ДОСТАВКАТА на СТОКАТА:
- При ДОСТАВКА до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес - когато куриер/превозвач посети посочения от ПОТРЕИТЕЛЯ адрес за доставка и предаде СТОКАТА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- При ДОСТАВКА до офис на фирма Еконт Експрес ООД - когато ПОТРЕБИТЕЛЯ посети посочения от него офис на куриера и куриера му предаде СТОКАТА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ предава на куриера сума равна на общата сума: стойността на наложения платеж и цената на доставката (ако не е включена в наложения платеж), което се отбелязва в приемо - предавателния талон удостоверява предаването на СТОКАТА от куриера на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С подписването на приемо - предавателния талон ПОТРЕБИТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ТЪРГОВЕЦА съответната сума на наложения платеж.
Следващите два метода, позволяващи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да заплати стойността на ПОРЪЧКАТА са авансови. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на търговеца цялата продажна цена на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКА.
• Плащане по банков път на посочена от ТЪРГОВЕЦА банкова сметка:
- Заплащането се извършва преди получаване на поръчаната СТОКА. ПОТРЕБИТЕЛЯ депозира сума равна на стойността на направената ПОРЪЧКА в банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА и изпраща копие от платежното нареждане/вносна бележка на имейл office@semenata.shop, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт.
След като депозита бъде потвърден от страна на ТЪРГОВЕЦА следва доставяне на поръчаните СТОКИ и/или УСЛУГИ. Ако част от СТОКИТЕ и/или УСЛУГИТЕ не са налични и ТЪРГОВЕЦЪТ не може да ги достави се задължава да върне заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стойност на поръчката по банков път, спазвайки законовия срок.
• Онлайн разплащане през epay.bg или paypal.com с дебитна или кредитна карта
Процес на разплащане:
1.Клиент прави поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
2.След приключване на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯ формира искане за плащане чрез един от горепосочените сайтове;
3.ОНЛАЙН МАГАЗИНА пренасочва ПОТРЕБИТЕЛЯ към epay.bg или paypal.com, като подава по описания по-долу начин заявката за плащане.
4.След успешен вход на ПОТРЕБИТЕЛЯ в epay.bg или paypal.com с потребителско име и парола (опционално със сертификат или електронен подпис), заявката за плащане (ако е коректно подадена) се регистрира в epay.bg или paypal.com като “очакващо плащане” на съответния ПОТРЕБИТЕЛ към ТЪРГОВЕЦА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не успее да влезе успешно в epay.bg или paypal.com, „заявката за плащане” не се записва в epay.bg или paypal.com
5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да плати задължението към ТЪРГОВЕЦА или да отложи плащането за по-късен етап.
6. epay.bg или paypal.com следи за статуса на всички “очакващи плащане задължения” и при плащане на задължението или отказване на плащането се изпраща известие към ТЪРГОВЕЦА за тях.
7.При получаване на известие от epay.bg или paypal.com за извършено успешно плащане, ТЪРГОВЕЦЪТ задейства процедурите по изпълнение на поръчката.
При Онлайн разплащане през epay.bg или paypal.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща авансово цялата стойност на направената от него ПОРЪЧКА (цената на СТОКАТА и ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА).
При настъпила промяна в ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА след извършено авансово плащане, поради неправилното ѝ изчисляване от системата на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен за съответната промяна от ТЪРГОВЕЦА при осъществяване на контакт по телефона за потвърждаване на направената ПОРЪЧКА. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не е съгласен с тази промяна, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да възстанови авансово изпратената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума в пълен размер, като по този начин направената ПОРЪЧКА се счита за отказана.
В случай, че в срок от 14 дни от датата на доставка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже частично или изцяло от закупените СТОКИ, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума ако върнатите от ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКИ са в добър търговски вид и отговарят на всички условия за връщане на стоката, посочени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да използва и други начини за заплащане на направени ПОРЪЧКИ.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
В „Севън сийдс” ООД се грижим за сигурността на Вашите лични данни в съответствие със законовите разпоредби и изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. 
За повече инфорция – виж Политика за защита на личните данни тук.
Онлайн магазин Semenata Shop находящ се на интернет адрес www.semenata.bg, администриран от фирма Севън Сийдс ООД гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
3. С приемането на общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава ТЪРГОВЕЦЪТ да използва имейлът на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпращане на комуникационни имейли, както и рекламни съобщения.
IX. ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА СТОКА
ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите.
1. Законова гаранция за съответствие на СТОКИТЕ с ДОГОВОРА за продажба.
1.1. Всички представени на САЙТА и/или продавани в ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ са със законова гаранция за съответствие на СТОКАТА с ДОГОВОРА за продажба съгласно чл. 112 - 115 от ЗЗП. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да се ползва от предвидената в ЗЗП законова гаранция за съответствие на закупените СТОКИ/УСЛУГИ с ДОГОВОРА за продажба.
2. Търговска гаранция на СТОКИТЕ продавани в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Важи за СТОКИ, подлежащи на гаранционно обслужване.
2.1. Извън законовата гаранцията, някои СТОКИ може да притежават и допълнителна гаранция (търговска гаранция) в съответствие с гаранционната политика на съответния производител или официален вносител на СТОКАТА. При съществуването на подобна търговска гаранция, ТЪРГОВЕЦЪТ посочва на САЙТА/ОНЛАЙН МАГАЗИНА си, в описанието на СТОКАТА, че е предвидена такава гаранция.
2.2. Гаранционната карта/Сертификат и точните детайли за гаранционния срок и разпоредбите по гаранционните условия (ограничения на гаранцията, условия за валидност на гаранцията и др.) на съответния производител и/или вносител се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ със съпътстващите СТОКАТА документи (при ДОСТАВКА на ПОРЪЧКАТА).
2.3. Гаранцията на всички СТОКИ, предлагани на САЙТА/ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ТЪРГОВЕЦА е такава, каквато се предлага от ПАРТНЬОРИТЕ/ДОСТАВЧИЦИТЕ на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦА не осигурява каквито и да било гаранции извън посочените от съответния производител и/или вносител.
2.4. Всички гаранционни документи по тази точка (търговска гаранция ) се предоставят на ТЪРГОВЕЦА от неговите ПАРТНЬОРИ/ДОСТАВЧИЦИ, а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да ги предостави при изпращане на ПОРЪЧКАТА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТЪРГОВЕЦА за липсата на гаранционните документи (ако предварително е посочено в описанието на СТОКАТА на САЙТА/ОНЛАЙН МАГАЗИНА, че такива съществуват) в момента на доставяне на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКА на телефон: 0883 777 108 или на e-mail: office@semenata.shop, ще се счита, че такива са били предоставени от ТЪРГОВЕЦА.

2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави вярна, точна и пълна информация, която е предвидена от производителя и/или вносителя на СТОКАТА за издаването на съответните гаранционни документи, за да бъдат същите валидни.
2.7. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни документи, с които е получена СТОКАТА и е отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ги съхранява във вид, който да позволи по-нататъчно гаранционно обслужване на СТОКАТА.
2.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правата си по предоставената търговска гаранция:
2.8.1. В случай на изгубени оригинални гаранционни документи.
2.8.2. При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от производителя и/или официалния вносител на СТОКАТА лице или сервизен център. В гаранционните документи, които се предоставят със СТОКИТЕ подлежащи на гаранционно обслужване са описани оторизираните лица и сервизни центрове, където ПОТРЕБИТЕЛЯ може да занесе повредената СТОКА за ремонт заедно с придружаващата я пълна документация.
2.8.3. В случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация.
2.8.4. В случай на нарушаване на физическата цялост на СТОКАТА.
2.8.5. Както и при всички други случаи описани в гаранционните документи, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правата си по представената търговска гаранция.
2.9. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ произтичащи от законовата гаранция за съответствие на СТОКАТА с ДОГОВОРА за за продажба съгласно чл. 112 - 115 от ЗЗП.
3. С информация за правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързана с гаранцията на потребителската стока съгласно ЗЗП, можете да се запознаете от следната извадка на Глава пета, Раздел II от закона за защита на потребителите (изм. и доп., ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.). С дефинициите на понятията използвани в цитираната по-долу извадка, можете да се запознаете ТУК.
" Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите при доставката на стоки, прехвърлянето на риска, съответствието на стоката с договора за продажба, гаранцията на стоките, предоставени по този закон, и търговските гаранции.
Чл. 103б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) Търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.
(2) Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за договори за продажба, когато:
1. търговецът е отказал да достави стоките, или
2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или
3. потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.
(4) Ако в случаите по ал. 3 търговецът не достави и предаде стоките в уговорения с потребителя срок или в рамките на срока по ал. 1, потребителят има право незабавно да развали договора.
(5) При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.
(6) При разваляне на договора за продажба по ал. 2 – 4 потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.
Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.
(2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.
Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.
(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.
(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях.
Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.
Чл. 107. Продавачът не е обвързан с публичните изявления по чл. 106, т. 4, ако докаже, че:
1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или
2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или
3. решението на потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.
Чл. 108. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
Чл. 109. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
Чл. 110. (1) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от продавача или на негова отговорност.
(2) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от потребителя, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране.
Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача по този раздел, е нищожно.
(2) Всяко споразумение, с което потребителят заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.
Чл. 117. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.
Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.
Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.).
Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Неспазването на някои от изискванията на чл. 118 и 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция. "
4. В настоящите Общи условия ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към представените на САЙТА и/или продаваните в ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ/УСЛУГИ. При допълни въпроси, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи още информация на телефон: 0883 777 108.

X. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ. РЕКЛАМАЦИЯ И ЗАМЯНА.
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация за закупената от него СТОКА/УСЛУГА като правата му са регламентирани в ЗЗП. Можете да се запознаете с тях от следната извадка на Глава пета, Раздел III Рекламации от закона за защита на потребителите (изм. и доп., ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.). С дефинициите на понятията използвани в цитираната по-долу извадка, можете да се запознаете ТУК.
" Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.
Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114.
(2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.
(2) Рекламацията се подава устно или писмено.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.
Чл. 128. (1) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.).
(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск. "
2. Условия за връщане на СТОКИ
2.1. Условия за връщане на СТОКИ, съгласно правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказ от ДОГОВОР сключен от разстояние, съгл. чл. 50 от ЗЗП:
2.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от ДОГОВОРА от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14 дневен срок, считано от датата на:
- сключване на ДОГОВОРА - при ДОГОВОР за услуги;
- приемане на поръчаните СТОКИ лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ - при ДОГОВОР за продажба от разстояние;
- когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много СТОКИ с една ПОРЪЧКА, които се доставят отделно, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от ПРЕВОЗВАЧА и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, приеме последната СТОКА;
2.1.2. Условията за връщане на СТОКИ при случаите посочени в т. 2.1.1. са упоменати в настоящите Общи условия в Раздел V - Отказ от СТОКАТА.
2.2. Условия за връщане на СТОКИ, съгласно Законовата гаранция за съответствие на СТОКИТЕ с ДОГОВОРА за продажба:
2.2.1. Ако доставената СТОКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ не съответства на заявената за покупка СТОКА в сключения ДОГОВОР за продажба (съгл. чл. 112 от ЗЗП), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ТЪРГОВЕЦА да приведе СТОКАТА в съответствие с ДОГОВОРА за продажба. Например: Ако СТОКАТА е доставени или фактурирана погрешно; Ако е изпратена СТОКА различна от поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ; Доставените СТОКИ са с фабрични дефекти и други случаи, при които лошото изпълнение на ПОРЪЧКАТА е по вина на ТЪРГОВЕЦА.
2.2.2. При констатиране на подобен случай ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА на телефон: 0883 777 108 или на e-mail: office@semenata.shop и да предприеме мерки за връщане на рекламираната СТОКА на адреса, посочен от ТЪРГОВЕЦА в срок не по-късно от 14 дни от предявяването на рекламацията. Съгласно чл. 125 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитаният от него начин за удовлетворяване на рекламацията, адрес за контакт и всички документи, на които се основава рекламацията - касова бележка и/или фактура, гаранционни документи и други документи съпътстващи СТОКАТА при нейното получаване. Удовлетворяването на предявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ рекламация по тази точка се извършва съгл. чл. 113 и чл. 114 от ЗЗП, за които ТЪРГОВЕЦЪТ предлага:
- замяна на доставената несъответстваща с ДОГОВОРА СТОКА със СТОКА, която съответства на сключения ДОГОВОР; Законоустановеният срок съгласно ЗЗП за привеждане на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКА в съответствие с ДОГОВОРА за продажба е един месец, считано от предевяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- възстановяване на цялата платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, включително и транспортните разходи (ЦЕНАТА НА ДОСТАВКАТА), платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за придобиване на стоката в срок от 14 дни от предявяването на рекламацията, съгласно ЗЗП. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита този вариант за удовлетворяване на отправената рекламация е необходимо да посочи личната си банкова сметка, по която ТЪРГОВЕЦЪТ внася заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по ПОРЪЧКАТА. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на сумите до получаване на рекламираните СТОКИ обратно.
Ако замяна не може да бъде направена, поради изчерпани наличности, единична бройка и др. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се удовлетворява с възстановяване на заплатената от него сума за ПОРЪЧКАТА.
Когато ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя единия екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.3. Условия за връщане на СТОКИ при изявено желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършване на замяна на поръчани от него СТОКИ. 
2.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да направи замяна на закупена от него СТОКА извън случаите описани в т. 2.2. от настоящите Общи условия в срок от 14 дни от доставката на ПОРЪЧКАТА, ако:
- е размислил и желае да замени поръчаните от него СТОКИ с други, предлагани от ТЪРГОВЕЦА на САЙТА/ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
- е поръчал грешни размери на ПРОДУКТИТЕ;
- както и всички други причини, при които ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за лошо изпълнена ПОРЪЧКА, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ по своя инициатива е пожелал да замени част или всички поръчани от него СТОКИ.
2.3.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да извърши замяна на закупена от него СТОКА в случаите посочени в т. 2.3.1., то ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително следва да:
- уведоми предварително ТЪРГОВЕЦА за решението си да замени поръчаните от него СТОКА/СТОКИ на телефон: 0883 777 108 или на e-mail: office@semenata.shop.
- след установяването на контакт с ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително посочва имената си, телефона и e-mail адреса си за контакт, номера на ПОРЪЧКАТА от която ще връща СТОКИТЕ, изброява СТОКИТЕ, които желае да върне, посочва каталожните номера /техническите характеристики/ размерите на СТОКИТЕ, които желае да му бъдат доставени вместо получените, както и адреса за извършване на ДОСТАВКАТА и номера на личната си банкова сметка за връщане на заплатената сума (ако желаните СТОКИ за замяна са с по-ниска цена от тази на първоначално поръчаните или ако няма възможност например поради изчерпана наличност да бъдат доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ съответните СТОКИ пожелани за замяна). За целта следва да напише недвусмислено заявление, например писмо изпратено на e-mail: office@semenata.shop в което изброява горепосочените данни. ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на съобщението за пожеланата от ПОТРЕБИТЕЛЯ замяна на посочения e-mail на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В съобщението си ТЪРГОВЕЦЪТ ще потвърди дали разполага с необходимите количества от заявените СТОКИ за замяна, както и сумите, които ще бъдат приспаднати и/или ще се наложи да бъдат допълнително заплатени от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ при желание за замяна на СТОКИ с по-високи цени от първоначално поръчаните. За да бъде спазен срока за извършване на замяната е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си на траен носител (например на посочения от ТЪРГОВЕЦА - e-mail: office@semenata.shop) преди изтичането на 14 дни от получаване на поръчаните СТОКИ от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- следва ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предприеме мерки за връщане на СТОКАТА на адрес: офиса на фирма Еконт Експрес ООД - гр. Хасково, намиращ на адрес: бул. Съединение 66 в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съобщил с недвусмислено заявление изпратено на - e-mail: office@semenata.shop за решението си да замени закупените от него СТОКИ. ЦЕНАТА ЗА ДОСТАВКА на СТОКИТЕ се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи изпращането на желаните СТОКИ за замяна или възстановяването на плащанията до получаване на върнатите СТОКИ обратно.
- За да предприеме процедура по изпращане на желаните продукти за замяна или връщане на заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми (при липса на наличности от пожеланите от ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКИ), то трябва да бъдат изпълнени следните условия: - Поставената от производителя оригинална опаковка на СТОКАТА да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена нейната цялост и целостта на поставените в/у опаковката защитни стикери и други означения. СТОКАТА да има запазен търговски вид, да не е използвана освен за проба (функционалност на СТОКАТА, съвпадение на размер), да няма липсващи аксесоари, драскотини, следи от удари и др. нанесени вреди. СТОКАТА следва да бъде върната в пълна окомплектовка с придружаващата я документация (оригиналната фактура или оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка, гаранционна карта). СТОКАТА трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта, което е ангажимент на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не приема върнати ПОРЪЧКИ с наложен платеж.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ е изпълнил посочените по-горе условия, но ТЪРГОВЕЦЪТ не разполага с наличности и не може да извърши замяната на поръчаните СТОКИ, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да му възстанови цената на върнатата СТОКА в законоустановения 14-дневен срок. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си, възстановяването на суми от ТЪРГОВЕЦА да се извършва по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършената ПОРЪЧКА.
При неизпълнение на посочените условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата СТОКА и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да връща ПОРЪЧКИ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на СТОКАТА са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на върнатата стока такава каквато е била в момента на закупуването ѝ.
Възстановяване на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума се възстановява по банков път, съгласно условията описани в настоящите Общи условия. До момента на обратното предаване на СТОКАТА (връщането на ПОРЪЧКАТА) от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.4. Условия за връщане на СТОКИ с транспортни дефекти:
Всички продукти които се изпращат от ОНЛАЙН МАГАЗИНА са с опция "Проверка на пратката преди заплащане". Тази услуга позволява проверка на целостта на продукта.
Ако при самото получаване на СТОКА, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете пратката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката ѝ. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.
В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви съгласие с променените условия.

XI. ДРУГИ
1. „Севън сийдс” ООД си запазва правото, по всяко време и по свое усмотрение да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Отговорност на потребителя е да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта.
В случай, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване.
2. ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ
За да пазарувате от онлайн магазин Semenata.bg Трябва:
• Да сте навършили 18 (осемнадесет) години. 
• Да сте се съгласили с настоящите правила и условия.
• Да сте посочили валиден телефон, имейл и адрес за доставка на стоката.
• Да осигурите достъп и възможност за извършване на доставката.
• Не е задължително да имате направена регистрация в сайта.

Уведомяваме Ви, че след приемането на Общите ни условия и политиката за защита на лични данни и използването на бисквитки, Вие се съгласявате да ни предоставите личните си данни с цел сключване на договор от разстояние, посредством контакната ни форма за поръчка в сайта и на тел. 0883 777 108 и  имейл адрес office@semenata.shop.

„Севън сийдс” ООД има право да поиска допълнително потвърждение за направена поръчка, като това се извършва по имейл или телефон. В случай на отказ от допълнително потвърждение, поръчката се счита за отказана.
„Севън сийдс” ООД запазва право да откаже поръчка, поради изчерпване на количества или по друга причина, като за това уведомява потребителя за отказа и за причината.
3. ПРОДУКТИ И ПРОДАЖБА
Продуктите, изложени на сайта са обект на продажба и са описани по вид, материал, цвят, размер и характерни особености. „Севън сийдс” ООД не носи отговорност за разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.
Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

4. АВТОРСКО ПРАВО
Цялото съдържание, публикувано на Semenata.bg – текстове, снимки, описания на продукти и друга информация са собственост на „Севън сийдс” ООД, негови специалисти, партньори и доставчици, предоставили съответната информация. Информацията е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
Всяко използване на части от съдържанието или цялото съдържание, без изрично писмено съгласие от „Севън сийдс” ООД е забранено и ще се преследва по реда предвиден в закона.
5. СИГУРНОСТ
Онлайн магазинът Semenata.bg има съвременни и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите.
6. ОТГОВОРНОСТИ
Онлайн магазин Semenata.bg не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, определени размери, десени и разцветки, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности и изчакване на нова партида от производители и вносители.
В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, клиентът ще бъде информиран чрез телефонен разговор или с e-mail, като при възможност ще му бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, десени).
„Севън сийдс” ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта Semenata.bg.
„Севън сийдс” ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях „Севън сийдс” ООД, за да бъде отстранен линка съм сайта нарушител.
„Севън сийдс” ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация. „Севън сийдс” ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи от трети лица.
Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
Основната информация предоставена на сайта описваща качеството и характеристиките на продуктите се основава на информацията предоставена от вносителите или производителите на СТОКИТЕ (упомената върху опаковката на продукта, каталози, брошури или други презентационни материали). Независимо от формата си, информацията, предоставена на сайта е необвързваща. Описанията и препоръките, използвани за представяне на продуктите отговарят възможно в най-голяма степен на изследванията и практическия опит. Тази информация се предоставя, за да подпомогне всички ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин, като те трябва да вземат в предвид променливите местни условия. При никакви обстоятелства „Севън сийдс” ООД не поема отговорност основаваща се на подобна информация, заради отклоняващи се резултати в отглеждания продукт. ПОТРЕБИТЕЛЯ сам определя дали СТОКИТЕ са подходящи за планираното култивиране и дали могат да бъдат използвани при местните условия. Резултатите, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще зависят от фактори като обработвана земя, условия преди и по време на култивацията, условия на разсадно производство, както и използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ методи на обработка (включително използването на методи за защита на културите). Не се допуска никаква директна връзка между информацията, която „Севън сийдс” ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и крайните резултати от обработването, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ. „Севън сийдс” ООД не гарантира, че доставените артикули ще удовлетворят целите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. „Севън сийдс” ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не правилно преработва, съхранява, повторно опакова или използва артикулите или пък позволи те да бъдат неправилно преработвани, съхранявани, повторно опаковани или използвани. Изображенията на продуктите имат илюстративен характер.
„Севън сийдс” ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
„Севън сийдс” ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
„Севън сийдс” ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна Semenata.bg.
„Севън сийдс” ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
„Севън сийдс” ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
„Севън сийдс” ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
„Севън сийдс” ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя.

XII. ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:
1. "Общи условия": означава настоящите Общи условия. С кликването върху който и да линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези Oбщи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия за ползване на САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
2. "ТЪРГОВЕЦ" (Дружеството, Ние) : означава "Севън сийдс" ООД, вписано в Търговския регистър на Република България към Агенция по вписванията с Булстат: 202200076. Подробна информация за ТЪРГОВЕЦА и контакти за свързване с него, можете да откриете в раздел II от настоящите Общи условия.
3. "САЙТ/УЕБСАЙТ" - означава обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL - www.semenata.bg и неговите поддомейни) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. www.semenata.bg е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
4. "ОНЛАЙН МАГАЗИН" - означава елктронният магазин находящ се на домейна www.semenata.bg, чрез който ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, възможност при съобразяване и спазване на настоящите общи условия, да закупува предлаганите на САЙТА СТОКИ.
5. "ПОТРЕБИТЕЛ" - означава лицата, ползващи и посещаващи по какъвто и да е начин САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА, включително, но не само като го разглежда, прави ПОРЪЧКИ от него, пише коментари и др.
6. "СТОКА/И ", "ПРОДУКТ/И", "УСЛУГА/И" - означава стоките или продуктите (артикулите), както и услугите, които се предлагат от ТЪРГОВЕЦА чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Те са предмет на договора за покупко-продажба от САЙТА.
7. "ПОРЪЧКА" - означава поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ за определени избрани от него СТОКИ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, включващи избраният начин за заплащане и получаване на съответните. ПОРЪЧКАТА е електронен документ, който представлява комуникационна форма между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява на ТЪРГОВЕЦА, през САЙТА намерението си за закупуване и заплащане на СТОКИ и/или УСЛУГИ от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
8. "ЦЕНА НА СТОКАТА" - означава цената за бройка или за определено количество стока, посочени в български лева (BGN), включваща данък върху добавената стойност (ДДС). В цената на стоката не се включват разходите за транспорт и доставка, освен ако изрично това не е упоменато в информацията за СТОКАТА.
9. "ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА" - означава цената свързана с разноските по транспорта и доставянето на СТОКИТЕ до ПОТРЕБИТЕЛЯ с включен данък върху добавената стойност (ДДС).
10. "ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА" - означава общо: ЦЕНАТА НА СТОКАТА и ЦЕНАТА НА ДОСТАВКАТА.
11. "ПАРТНЬОРИ", "ДОСТАВЧИЦИ" - търговски дружества, с които ТЪРГОВЕЦЪТ има взаимоотношения свързани със закупуване и/или доставка на стоки и услуги.
12. "ВАУЧЕР" - специален код или електронен/писмен документ, чрез който ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отстъпки от цените на СТОКИТЕ публикувани на САЙТА при предварително регламентирани условия.
13. "ДОГОВОР" - представлява сключения от разстояние договор между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за покупко-продажба на СТОКИ и/или УСЛУГИ от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на САЙТА. Това е всеки договор, сключен между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на УСЛУГИ от разстояние, без едновременното физическо присъствие на ТЪРГОВЕЦА или негов упълномощен представител и ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително и в момента на сключване на договора. В този смисъл всяка отделно направена ПОРЪЧКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява отделен договор.
14. "ПРОФИЛ", "АКАУНТ" - елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, който позволява само на един клиент да достига до ограничени части на САЙТА, включително до история на направени от него ПОРЪЧКИ. В ОНЛАЙН МАГАЗИНА не се изисква подобен профил. Достатъчно е да се въведе коректен e-mail, за да бъде допуснат ПОТРЕБИТЕЛЯ до ФОРМУЛЯРА ЗА ПОРЪЧКА. ПОТРЕБИТЕЛЯ получава информация относно направената от него ПОРЪЧКА на въведения от него e-mail. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма достъп до направените от него ПОРЪЧКИ директно на САЙТА, тъй като не е необходимо да създава ПРОФИЛ/АКАУНТ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ангажира да посочва коректен e-mail, на който може да следи информацията свързана с направената от него ПОРЪЧКА, както и историята на всички направени от него ПОРЪЧКИ.
15. "КАМПАНИЯ", "АКЦИЯ", "ПРОМОЦИЯ", "РАЗПРОДАЖБА (SALE)" - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на СТОКИ и/или УСЛУГИ, които се предлагат в ограничени наличности (до изчерпване на наличните количества) или за определен период от време.
16. "ТРАНЗАКЦИЯ" - действието от страна на ТЪРГОВЕЦА за възстановяване на сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на неосъществяване на договор за покупко-продажба.
17. "ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.
18. "ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.
19. "ЗПУ" – означава Закон за пощенските услуги.
20. "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).
21. "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
22. "РЕЙТИНГ" – метод на изразяване на нивото на удовлетвореност на ПОТРЕБИТЕЛЯ по отношение на определен ПРОДУКТ. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки ПРОДУКТ може да получи оценка от една до пет звезди.
23. "КОМЕНТАР" – мнение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което може да бъде отправено под статията за всеки ПРОДУКТ намиращ се на САЙТА. Коментарите подлежат на одобрение от ТЪРГОВЕЦА преди публикуване на САЙТА.
24. "СЪДЪРЖАНИЕ"
- цялата информация на САЙТА, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
- съдържанието на всяко съобщение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ към ТЪРГОВЕЦА, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
- всякаква друга информация, предоставена от страна на ТЪРГОВЕЦА към ПОТРЕБИТЕЛЯ независимо от начина на комуникация;
- информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите такси от ТЪРГОВЕЦА в определен период от време;
- информация свързана със СТОКИ, УСЛУГИ и/или ТАКСИ, приложени от трети лица, с които ТЪРГОВЕЦЪТ има установено партньорство в определен период.
- информация, касаеща ТЪРГОВЕЦА или каквато и да е информация, с източник ТЪРГОВЕЦА.
25. "ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА/И" - Електронна форма за извършване на заявление за покупка на СТОКИ от сайта.
26. "ОПАКОВКА" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
27.„СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
28.„ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
29.„ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА/СИСТЕМА” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите, на което осигурява, автоматична обработка на данни.
30.„IP АДРЕС„ ("IP ADDRESS") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
31.„ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
32.„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Последна актуализация на Общите условия 28.08.2021