Пшеница – ПС Автоном

Биологични и агрономически особености

Осилест сорт

Височина на стеблото – средно висок

Добра устойчивост на полягане

Средно раннозрял

Дълъг клас с едро червено зърно

Висока хектолитрова маса

Стопанска оценка

Изключително висок потенциал за добив (получен рекорден добив през 2016 г– 1100 кг/дка, с. Бръшлен)

Добра студоустойчив

Висока толерантност на засушаване, която го прави и много подходящ за Южна България

През годините на изпитване е показал среден добив за Северна България – 110 % към стандарта Енола, а за Южна България – 108 %

Качество: Група “Б“

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Добра

Септориоза – Добра