Ечемик – Фънки

Биологични и агрономически особености

Шест редов средно ран зимен ечемик

Устойчив на ниски температури и полягане

Стопанска оценка

Много висок хектолитър 64-67

Висока маса на 1000 семена 44/46

Ниско съдържание на протеин 10,6%

Толерантност на болести

Висока устойчивост на болести.

Слабо чувствителен към ръжда, мрежести петна и листен пригор.

Чувствителен към брашнеста мана.

Толерантен към мозайка.