Пшеница – Фаладо

Биологични и агрономически особености

Зимен сорт хлебна пшеница

Генетика от Франция

Ранен, осилест сорт

Височина на ръстението 78 – 85 см

Стопанска оценка

Висока кълняема енергия и висока братимост

Много висок добивен потенциал и много висока стабилност на добивите

Средно висок хабитус и много добра устойчивост на полягане и измръзване

Висока толерантност към болести и включително към Фузариум по класа (да се внимава за Септория по класа)

Високо съдържание на протеин 12 – 13,5%

Глутен 26 – 28

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Толерантен

Жълта ръжда – Толерантен

Кафява Листна Ръжда – Толерантен

Септория – Умерено Толерантен

Фузариум по класа – Толерантен