Пшеница – Стромболи

Биологични и агрономически особености

Стромболи е с ранна жътва

Слабо чувствителен на ниски температури

Много ниско чувствителен на полягане

Висок коефициент на братимост

Стопанска оценка

Много висок хектолитър 77-80

Висока маса на 1000 семена 43/47

Брой семена на клас 50/55

Ниско P/L 0.6

Добро W 180

Толерантност на болести

Ниска чувствителност към кафява ръжда, бр. мана и септориоза

Много ниска чувствителност към жълта ръжда

Толерантна към фузариум