Пшеница – Софру

Биологични и агрономически особености

Зимна мека пшеница, осилест сорт

Ранозрелост: много ранен

Изкласяване: много ранно

Узряване: много ранно

Братене: много добро

Ниски растения

Клас: средно голям

Здрави стъбла

Силен восъчен налеп

Ендосперм текстура: Средно твърдо

Съдържание на протеини: Високо

Падащо число (Хагберг): >350s

Специфично тегло: Високо

Седиментационно число по Zeleny: 40 мл

W алвеограф SHOPIN: 250-270

P/L алвеограф SHOPIN: 1

Стопанска оценка

Отлично съотношение ранозрелост / добив

Отлични хлебопекарни качества

Толерантен на полягане и болести

Отлична приспособимост

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Добра

Септориозa – Добра