Пшеница – Состен

Биологични и агрономически особености

Зимен безосилест сорт

Средно високи растения

Едър клас

Силен восъчен налеп

Стабилен сорт с висок добивен потенциал

Толерантен към засушаване Отличен фитосанитарен профил

Отлични хлебопекарни качества

С най-добри резултати в програмата за сортоизпитване проведена през 2015 и 2016 г.

Стопанска оценка

Средно ранозрял

Средно ранно изкласяване

Средно ранно узряване

Силно братене и през пролетта, с възможност да компенсира есенното братене

Отлична устойчивост на измръзване и полягане

Толерантен на ръжда

Подходящ за производство на брашно

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориозa – Много добра