Пшеница – Сореал

Биологични и агрономически особености

Зимен безосилест сорт

Ниски растения, здраво, зелено стебло

Изправени и прибрани листа

Издължен и едър клас

Дебели стъбла с восъчен налеп

Висок потенциал за добив

Отлични хлебопекарни качества

Устойчив на болести и полягане

Лесна жътва без остатъци на слама

Генетична устойчивост към ниски температури

Много добър фитосанитарен профил

Подходящ за интензивно отглеждане •Приспособим към всякакви условия

Отглежда се на масови площи в цяла Европа

Стопанска оценка

Средно ранозрял

Средно ранно изкласяване

Средно ранно узряване

Силно братене и през пролетта, с възможност да компенсира есенното братене

Много добра устойчивост на измръзване

Толерантен на ръжда, хлортолурон

Подходящ за производство на брошно

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориозa – Добра