Пшеница – Собел

Биологични и агрономически особености

Зимен безосилест сорт мека пшеница

Ранозрелост: ранен

Изкласяване: много ранно до ранно

Узряване: ранно

Силно братене и през пролетта, с възможност да компенсира есенното братене

Ниски до средновисоки растения

Здрави стъбла с восъчен налеп

Къс, но дебел и много сбит клас

Ендосперм текстура: Средно твърдо

Съдържание на протеини: Средно

Падащо число (Хагберг): >350s

Специфично тегло: Средно

Седиментационно число по Zeleny: 35-40 мл

W алвеограф SHOPIN: 200-220 •P/L алвеограф SHOPIN: 1

Стопанска оценка

Стабилен в добива

Устойчив на болести

Устойчив на измръзване

Добри хлебопекарни качества

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориозa – Добра