Пшеница – Селул

Биологични и агрономически особености

Потенциал за добив: много висок

Хектолитър: над 81

Поносимост към Хлортолурон

Устойчивост към заболявания: много добра

Период на засяване: 25 Септември – 15 Октомври

Братене: средно

Устойчивост на измръзване: средна-добра

Височина на растението: средна

Устойчивост на полягане: отлична

Узряване: средно ранно

Клас: осилест

Стопанска оценка

Съдържание на протеин: средно

Съдържание на глутен: 26 – 27%

Число на падане (Hagberg): 3над 370

Индекс по Зелени: 48-54 ml

Сила на брашното (W): 180-200

Съотношение Р/L (Еластичност/Разтегателност): 1.0-2.0

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Фузариум – Много добра