Пшеница – Реципрок

Биологични и агрономически особености

Средно ранна и висококачествена хлебна пшеница

Зимен тип и осилеста пшеница

Средна устойчивост на мраз и полягане

Средна до добра устойчивост на болести

Регистрирана във Франция при 105.7% от контролите

Високо специфично тегло

Добро съдържание на протеин и P/L коефициент около 1.0

Стопанска оценка

Средно ранна и висококачествена пшеница

Селекционер: LEMAIRE DEFFONTAINES (Лeмер Дефонтен)

Регистрирана: Франция 2013

Кръстоска: Koréli x Apache (Корели х Апаш)

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Добра