Пшеница – ПС Севастиана

Биологични и агрономически особености

Сорт ПС МАДАРА спада към кате-горията на средноранните пшеници с вегетационен период 232 дни. Белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно и твърд ендоспрем. Притежава средновисоко стъбло, устойчивост на полягане и висока братимост. Класът е едър, с 20 – 25 класчета и среден брой зърна в едно класче от 3 до 5. Абсолютна маса на зърното е 43,4 г, а хектолитровата е над 80.0. Съдържанието на мокър глутен е 28 %, а на суров протеин 14.4. Числото на хлебопекарната сила е 57 условни единици, а общата стъкловидност е 80 %. По показатели на хляба отстъпва на Победа и Аглика, но превишава Плиска, Енола, Янтър, Садово и Враца.

Стопанска оценка

Кафява ръжда – Добра студоустойчивост

Жълта ръжда – Добра сухоустойчивост

Септориоза – Висока зимоустойчивост

Септориоза – Устойчив на полягане

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Добра