Пшеница – ПС Нимфодора

Биологични и агрономически особености

Осилест сорт

Височина на стеблото: 85 – 88 см

Едро червено зърно

Средно раннозрял

Висока хектолитрова маса

Съдържание на суров протеин, % с.в.: 13.7

Стопанска оценка

Добра студоустойчивост

Добра сухоустойчивост

Висока зимоустойчивост

Устойчив на полягане

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Добра

Септориоза – Добра