Продукти

Семепроизводителната дейност на фирма „Пестицид“ е на най-високо ниво и има съществен принос за успеха на зърнопроизводството у нас!