Предимства

Защо да изберем семената на Пестицид? Предимства и мнения на доволни клиенти.

От семето започва технологичният процес за отглеждане на всяка земеделска култура. Фирма „Пестицид“ е една от малкото частни фирми в страната, която наред с многостранната си дейност по обслужване на земеделските производители развива и собствена селекционна дейност. Екипът вече има своите постижения от няколко сорта зимна мека пшеница – PS Мадара, PS Силуан, PS Автоном и PS Нимфодора.
Само за няколко години селекционните постижения на „Пестицид“ доказаха високите си качества в полетата както на Северна, така и на Южна България. Получените резултати с всяка изминала година доказват изключителната екологична пластичност на сортовете към все по-екстремните климатични условия. По своя добивен потенциал тези сортове се нареждат в топ 10 на страната.

Всички семена от пшеница, които „Пестицид“ предлага, се подготвят в собствена база за заготовка. Тя функционира от няколко години и е оборудвана с изключително модерна и високопроизводителна линия, която отговаря на най-съвременните изисквания.
При заготовката на семената се използва най-съвременната технология при почистването, което гарантира изключително калибриране и дружност при поникването.

Базата разполага със собствена лаборатория, която независимо от контролния орган ИАСАС, взема проби и контролира всички показатели на семената.
Този двоен контрол е гаранция, че оттук не могат да излязат партиди с некачествена продукция.

Семепроизводителната дейност на фирма „Пестицид“ е на най-високо ниво и има съществен принос за успеха на зърнопроизводството у нас.

Качеството на семената е гарантирано по отношение на чистота, кълняемост и жизненост, защото екипът на фирмата не прави компромис в това отношение. Чистотата е 99%, а кълняемастта им отговаря на най-високия стандарт и всички, които сеят семената на „Пестицид“ потвърждават това. Нещо повече – световни семепроизводствени компании, като Синджента, LG, KWS, Лемер Дефонтен, са поверили семепроизводството и заготовката на пшениците си на фирма „Пестицид“.

Благодарение на подбора от семена, торове и препарати за растителна защита, които „Пестицид“ прави специално за своите клиенти преди да им ги предложи, добивите им са високи. В своето семепроизводство фирмата използва най-висококачествените и ефикасни продукти. Този факт се отразява върху жизнеността и здравното състояние на произвежданите семена.

Семената отиват до клиентите обеззаразени с най-качествените фунгициди и растежни регулатори и в предпочитана от тях опаковка от 25 кг, 500 кг или 1000 кг.