Пшеница – Космик

Биологични и агрономически особености

Раннозимен сорт

Пшеница за бисквити с много добро поведение на тестовете на CTCPA

Отличен потенциал за добив: 115% (контрол) по време на регистрацията

Много добро поведение по отношение на брашнестата мана и жълтата ръжда

Сортът е слабо чувствителен към полягане

Стопанска оценка

Селекционер: LEMAIRE DEFFONTAINES (Лeмер Дефонтен)

Регистрирана: Италия 2013

Кръстоска: Амак и Апаш

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Много добра