Пшеница – Комилфо

Биологични и агрономически особености

Ранен и висок клас хлебна, осилеста пшеница

Много добър потенциален добив: регистрирани 106.90% при контролите

Добра устойчивост на болести

Високо специфично тегло (тип Аташ)

Добро агрономическо поведение

Средно съдържание на протеини

Стопанска оценка

Ранна и висококачествена пшеница

Селекционер: LEMAIRE DEFFONTAINES (Лeмер Дефонтен)

Регистрирана: Франция 2015

Кръстоска: Premio x 79-118 (Премио х 79- 118)

Резултати потвърдени от производители при регистрирането на сорта 2014-2015 г: средно 106.9%

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Добра