Пшеница – Калисол

Биологични и агрономически особености

Калисол е с много ранна жътва

Отлично усвояване на пролетната влага

Слабо чувствителна на ниски температури

Ниско чувствителна на полягане

Засяване – последната седмица на септември и началото на октомври

Стопанска оценка

Високо качество на брашното с отлични хлебопекарни свойства

Високо хектолитрово тегло 77 до 80

Добро съдържание на протеин – 11 -12 %

Ниско P/L 0.6 – 0.8

Добро W 180 – 230

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Фузариум и Септория – Добра