Ечемик – Казанова

Биологични и агрономически особености

Растения със средна височина

Ранно изкласяване и средно ранно узряване

Много добра студоустойчивост и устойчивост на полягане

Много добра братимост

Едри зърна с високо абсолютно тегло и хектолитрова маса

Стопанска оценка

Казанова е високо интензивен сорт малцов ечемик с много добри стопански показатели.

Силно конкурентен при висок агрофон и балансирано торене.

Подходящ за широко райониране.

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Добра