Пшеница – Индженио

Биологични и агрономически особености

Зимен сорт хлебна пшеница

Ранен сорт

Осилест сорт

Средно висок до висок хабитус

Едри зърна

Изравнени братя и класове

Висок добивен потенциал

Стопанска оценка

Абсолютно тегло – високо (~ 45 до 55 г)

ХЛТ – 76 до 82 (стандарт 76)

ДМГ – от 25 до 31 (стандарт 22)

Съдържание на протеини – високо (ср. 13 – 13,3)

ЧХС – от 65 до 80 (стандарт 65)

Число на отпускане – от 4 до 6

Постоянно високи добиви в цялата страна и висок добивен потенциал

Толерантен на студ и суша

Толерантен към Брашнеста мана, Жълта ръжда и Септория

Високо съдържание на протеини

Високи качествени показатели

Гъвкав към различни агротехнологични условия на отглеждане

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Толерантен

Жълта ръжда – Толерантен

Септория – Толерантен