Пшеница – Изалко

Биологични и агрономически особености

Средно високи растения с едър клас

Отлично братене

Стопанска оценка

Много добри хлебопекарни качества

Генетична устойчивост на полягане

Силен восъчен налеп

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Добра

Фузариум – Много добра