Ечемик – Занзибар

Биологични и агрономически особености

Шестредов ечемик с отличен потенциал за добив

Добра устойчивост на засушаване

Висока братимост

Отлична толерантност на полягане.

Средно високи растения – 90 см.

Стопанска оценка

Интензивен високопродуктивен сорт от ново поколение с високи резултати от изпитване в България.

Отлични добиви

Здрави стъбла

Висока маса на 1000 семена и хектолитрово тегло.

Група по качество – много висока.

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Мрежеста Петнистост – Добра