Пшеница – Басмати

Биологични и агрономически особености

Зимен сорт хлебна пшеница

Средно ранен сорт

Осилест сорт

Нисък хабитус

Едри зърна

Висок добивен потенциал

Стопанска оценка

ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември и началото на октомври.

ХЕРБИЦИДИ: Чувствителен към chlortoluron

ФУНГИЦИДИ: Много добра устойчивост на болести

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ: При залагане на високи добиви (> 7м/ха) и/или при торене с високи дози азот, се препоръчва използването на растежни регулатори.

БРАТЕНЕ: силно изразено.

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Много добра