Пшеница – Базилио

Биологични и агрономически особености

Потенциал за добив: отличен

Хектолитър: висок 77-78

Високо съдържание на протеин

Качество: хлебна пшеница

Ранен сорт

Период на сеитба: 25 Септември – 15 Октомври

Вид почва: подходящ за различни видове почва

Братене: интензивно

Устойчивост на измръзване: средна-добра

Височина на растението: ниска (70 – 75 см)

Устойчивост на полягане: добра

Узряване: много ранно

Клас: осилест

Стопанска оценка

Съдържание на протеин: 12.5-13.5%

Съдържание на глутен: 28-30%

Число на падане (Hagberg): 380-390

Индекс по Зелени: 40-50 ml

Сила на брашното (W): над 220

Съотношение Р/L (Еластичност/Разтегателност): 0.45-0.5

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Фузариум – Добра