Пшеница – Андино

Биологични и агрономически особености

Осилест сорт

Узрява рано (2 – 3 дни по-късно от Авеню)

Ниски растения (60 – 80 см)

Класове със средна дължина

Листната маса е редуцирана, листата са къси еректоидни с много добре изразен восъчен налеп

Зърната са със средна големина и средно абсолютно тегло, хектолитровото тегло е високо – 76 – 80 кг

Сортът е високо толерантен на полягане, оронване на зърната от класа и покълнване на зърната върху класовете

Добра зимоустойчивост

Стопанска оценка

Анапурна е нов високо продуктивен сорт съчетаващ ранозрелост с много добри хлебопекарни качества, което го прави особено атрактивен. Стабилността в представянето е на много добро ниво. Сигурността на добива се подпомага от високата устойчивост на полягане, оронване на класа и заболявания. Анапурна има редуцирана листна маса и оставя много малко растителни остатъци след жътва, което е от огромно значение за идващата в сеитбооборота зимна рапица. Сортът показва отлични резултати при интензивни условия на отглеждане и реагира положително на завишени торови норми без да поляга. За постигане на максимални резултати, е препоръчително избягването на много късни сеитби. Подходящ за широко райониране.

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Добра