Пшеница – Адриатик

Биологични и агрономически особености

Нова ранна и продуктивна бисквитена пшеница

Ранна зимна до средно зимна пшеница (междинна сеитба)

Много добро поведение към промишлен тест от CTCPA

Отличен потенциал на продуктивност: 112.8% от пробите при регистрацията

Много добро поведение към полягане и кафява ръжда

Ранно класене

Лека чувствителност на студ

Доста висока степен на фертилитет на класа

Доста висока степен на братене

Стопанска оценка

Селекционер: LEMAIRE DEFFONTAINES (Лeмер Дефонтен)

Регистрирана: Франция 2017

Произход: Амак х Апаш

PMG – Доста висока степен (42 – 45г.)

Малък P/L (0.15 до 0.25)

W много слаб, 60-110 до 11% в протеини

Отличен потенциал на продуктивност: 112.8% от пробите при регистрацията във Франция

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Добра

Фузариум – Много добра