Пшеница – Адикт

Биологични и агрономически особености

Средно ранна фуражна пшеница

Безосилеста пшеница

Добра устойчивост на полягане

Много високо специфично тегло

Кръстоска: Астюс х Робигус

Стопанска оценка

Много голям потенциал за добив

Братимост: много добра

Селекционер: LEMAIRE DEFFONTAINES (Лeмер Дефонтен)

Регистрирана: Франция 2013

Регистрирана във Франция при 117 % от контролите

Добра устойчивост на болести

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Много добра

Септориоза – Много добра